Отримати зразок

Зареєструвати чек
меню

Зареєструй чек

Максимальний розмір файлу не може перевищувати 2 МБ.
Формат файлів: jpeg, png, gif.

Вкажіть дату та час отримання чека
Тобі вже виповнилось 18 років?

Надаючи контактні дані та контактний телефон Ви надаєте Організатору та Виконавцю Акції згоду на збір та обробку переданих Вами Ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями на включення Персональних даних до баз персональних даних, володільцем якої є Організатор Акції та (або) Виконавець включаючи та не обмежуючись, дає свою безумовну згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, а також  згоду на обробку Персональних даних у будь-який інший спосіб на розсуд Організатора Акції для цілей вивчення ринку, споживчого попиту, збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, залучення уваги споживачів до Продукції тощо.

Виникли питання? Надсилай лист на пошту Виконавця Акції: sp@2seeenergy.com