Отримати зразок

Зареєструвати чек
меню

Правила участі у рекламній акції

ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «РОМАНТИЧНА ВЕЧЕРЯ ВІД SHEBA».

1. Загальні положення

1.1. Ці правила участі у рекламній акції (надалі – «Правила») під умовною назвою «Велике куштування» (надалі – «Акція») регулюють порядок і умови проведення Акції.

1.2. Акція є стимулюючою акцією, спрямованою на підтримку інтересу і споживчого попиту на продукцію для домашніх тварин «Sheba» та «Dreamies» (далі – «Продукція»), підтримку обізнаності споживачів про Продукцію, збільшення об'ємів продажів Продукції.

1.3. Організатором та Замовником Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРС УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 127, ідентифікаційний код юридичної особи: 21638055 (надалі – «Організатор Акції»).

1.4. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ-ГТВ», що знаходиться за адресою: 01103 м. Київ, Євгена Коновальця, буд. 26 літера А, оф.8, адреса для листування: 02094,  м. Київ, вул. Попудренка, 52 оф.312, ідентифікаційний код юридичної особи: 40059484 (надалі – «Виконавець»). Виконавець має право, за погодженням із Організатором Акції, залучати до проведення Акції третіх осіб.

1.5. Виконавець забезпечує комунікацію із Учасниками, вручення Подарунків, ведення та модерацію Сайту Акції (як терміни «Учасник», «Подарунок», «Сайт Акції» визначено нижче), інші поточні питання проведення Акції.

1.6. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.7. Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться на безоплатних засадах для Учасників Акції (як цей термін визначено нижче), з метою рекламування продукції Організатора Акції.

1.8. Загальний період (строк) проведення Акції триває з 14 вересня 2020 року до 20 грудня 2020 року включно, (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»), або до того моменту поки Подарунки (як цей термін визначено нижче) є в наявності Виконавця або Організатора Акції.

1.9. Акція передбачає видачу найактивнішим Учасникам подарунків, визначених цими Правилами. Найактивніші Учасники Акції визначаються відповідно до цих Правил.

1.10. Акція проводиться у 2 (два) етапи:

10.1.1. Перший етап проведення Акції триває з 14 вересня 2020 року до 20 грудня 2020 року включно, або до того моменту, поки подарунки є в наявності.
10.1.2. Другий етап проведення Акції триває з 14 вересня 2020 року до 20 грудня 2020 року включно, або до того моменту, поки подарунки є в наявності.

1.11. Кожна особа, що має право брати участь в Акцій, на свій власний розсуд приймає рішення щодо участі в Акції в цілому, так як щодо участі у Першому та (або) Другому етапі проведення Акції.

 

2. Учасники Акції

Учасниками Акції (надалі – «Учасники») можуть бути повнолітні, дієздатні фізичні особи, які проживають на території проведення Акції, зареєструвались для участі в Акції відповідно до цих Правил на сайті Акції: https://promo.sheba.ua/ (надалі – «Сайт Акції»), а також надали свою Згоду на обробку персональних даних Виконавцем та (або) Організатором Акції, погодились на можливість публікації свого прізвища, імені, по батькові, адреси проживання, фото та/або відео у разі отримання Подарунків (як цей термін визначено нижче) на Сайті Акції.

2.1. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь:

2.1.1. власники, працівники Організатора та Виконавця, члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.1.2. власники та працівники рекламних агентств та партнерів Організатора Акції і Виконавця, які причетні (залучені) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

2.1.3. малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.1.4. особи, які протягом строку проведення Акції не зареєструвалися для участі в Акції відповідно до цих Правил;

2.1.5. особи, до яких застосовано санкції відповідно до законодавства про санкції України, Європейського Союзу, США та (або) Канади.

2.2. У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, передбачений вище в цьому пункті Правил, реєстрація в Акції такої особи скасовується Виконавцем, така особа не визнається Учасником і втрачає своє право на отримання подарунку.

2.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими Правилами вимогам, з моменту її реєстрації як учасника Акції.

 

3. Порядок реєстрації участі в Акції

3.1. Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим розділом 2 цих Правил.

3.2. Особі, яка бажає стати учасником Акції та отримати гарантований подарунок необхідно зареєструватися на Сайті Акції, правильно, точно і достовірно вказати відомості, розміщені в анкеті учасника Акції на Сайті Акції, погодитись із цими Правилами в період з 14 вересня 2020 року до 20 грудня 2020 року (включно).

3.3. Особа набуває статусу Учасника Акції з моменту дотримання всіх формальностей, передбачених п. 2.1. цих Правил.

3.4. Виконавець та (або) Організатор Акції має право скасувати реєстрацію Учасника Акції або відмовити у здійсненні реєстрації, у випадку образ, приниження інших Учасників, Організатора Акції, Виконавця, грубого порушення інших моральних норм, порушення цих Правил та (або) чинного законодавства України.

3.5. Організатор Акції та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих Учасників у випадку, якщо Організатором та (або) Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення шахрайських дій, надав (-ли) некоректні персональні данні (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо).

 

4. Подарунковий фонд Акції

4.1. Під час проведення Акції, у порядку і на умовах, визначених цими Правилами, Учасники мають можливість отримати наступні подарунки (надалі разом при спільному згадуванні – «Подарунки»):

4.1.1. гарантовані подарунки, які надаються Учасникам, що відповідають вимогам, встановленим цими Правилами для отримання таких гарантованих подарунків (надалі – «Гарантовані подарунки»);

4.1.2.  Щоденні подарунки, які надаються Учасникам за результатами визначення найактивніших Учасників, що проводиться щодня в порядку і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Щоденні подарунки»);

4.1.3. Щотижневі подарунки, які надаються Учасникам за результатами визначення найактивніших Учасників, що проводиться кожного тижня в порядку і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Щотижневі подарунки»);

4.1.4.  Щомісячні подарунки, які надаються Учасникам у порядку і на умовах, передбачених цими Правилами (надалі – «Щомісячні подарунки»)

4.2. Під час проведення Першого етапу Акції розповсюджуються такі Подарунки:

Подарунки

Загальна кількість подарунків, од.

Гарантований подарунок для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, а саме:

 • Листівка інформаційна
 • Вологий раціон Sheba, 85г
 • Ласощі для котів Dreamies з куркою, 15г або Dreamies з cиром, 60г

90 000

4.3. Під час проведення Другого етапу Акції розповсюджуються такі Подарунки:

Подарунки

Загальна кількість Подарунків, од.

Щоденний подарунок для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, а саме:

 • набір із 1 (однієї) одиниць Ласощів для котів Dreamies, 60г
 • набір із 3 (трьох) одиниць Вологого раціону Sheba, 85г
 • Картонний будинок для кота

98

Щотижневий подарунок для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, а саме:

 • набір із 6 (шести) одиниць Ласощів для котів Dreamies, 60г
 • набір із 24 (двадцяти чотирьох) одиниць Вологого раціону Sheba, 85г
 • нашийник з адресником

140

Щомісячний подарунок для Учасників Акції – власників котів - подарунковий набір, а саме:

 • набір із 72 (сімдесяти двох) одиниць Вологого раціону Sheba, 85г
 • набір із 18 (вісімнадцяти) одиниць Ласощів для котів Dreamies , 60г
 • наповнювач для котячого туалету Catsan, 5 л.
 • Ігровия комплекс для котів

15

4.4. Вчинення формальностей, пов’язаних із оподаткуванням Подарунків покладається на Виконавця Акції, надалі – «податковий Агент», та здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Заміна Подарунків на грошовий еквівалент чи інше благо не допускається.

4.5. Кількість Подарунків, які вручаються в Акції, є обмеженою. Організатор Акції має право за власним бажанням змінити кількість, склад, умови видачі Подарунків шляхом внесення змін до цих правил.

 

5. Право на отримання Подарунків.

5.1. Право на отримання Гарантованих Подарунків під час Першого етапу Акції набувають:

5.1.1. Перші 90 000 (дев’яносто тисяч) Учасників, які є власниками котів, які належним чином зареєструвались для участі в Акції.

5.2. Право на отримання Щоденних подарунків під час Другого етапу Акції набувають:

5.2.2. Учасники, що здійснили в період Акції покупку на 50 (п’ятдесят) гривень (в т.ч. ПДВ) і більше будь-яких одиниць із асортименту продукції «Sheba» або «Dreamies» в Загальний строк проведення Акції, зазначений в п. 1.8. даних Правил, зареєстрували фото та ідентифікаційні данні фіскального або товарного чека на Сайті Акції.

5.2.2.1. Ідентифікаційними даними фіскального або товарного чека, що є обов’язковим для реєстрації чека на Сайті Акції вважаються наступні інформаційні поля:

 • Назва торговельної мережі, де була здійснена покупка;
 • Номер чеку;
 • Дата покупки;
 • Час покупки.

5.2.2.2. Організатор та Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть анулювати реєстрацію чека Учасника у випадку, якщо зареєстрований чек не відповідає критеріям, вказаним у п. 5.2.2. даних правил.

5.2.2.3. Організатор та Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть анулювати реєстрацію чека Учасника у випадку, якщо Учасником під час реєстрації чека не були заповнені усі інформаційні поля, вказані у п. 5.2.2.1 даних правил.

5.2.2.4. Протягом однієї доби Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону може зареєструватись для участі в Акції не більше 5 (п’яти) разів. Провести наступні реєстрації можливо буде наступної доби.

5.2.2.5. Протягом Загального строку проведення Акції Учасник Акції може здійснити не більше 100 (ста) реєстрацій у Другому етапі проведення Акції. У випадку, якщо Учасником за весь період проведення Акції було проведено 100 (сто) реєстрацій з одного мобільного номеру, то подальша реєстрація з використанням такого мобільного номеру стає неможливою (номер Учасника блокується). Розблокування номеру здійснюється на підставі відповідного прохання Учасника, яке було направлене на пошту Виконавця Акції, зазначену у п. 7.9 даних Правил.

5.3. Право на отримання Щотижневих подарунків під час Другого етапу Акції набувають:

5.2.2. Учасники, що здійснили в період Акції покупку на 50 (п’ятдесят) гривень (в т.ч. ПДВ) і більше будь-яких одиниць із асортименту продукції «Sheba» або «Dreamies» в Загальний строк проведення Акції, зазначений в п. 1.8. даних Правил, зареєстрували фото та ідентифікаційні данні фіскального або товарного чека на Сайті Акції.

5.2.2.1. Ідентифікаційними даними фіскального або товарного чека, що є обов’язковим для реєстрації чека на Сайті Акції вважаються наступні інформаційні поля:

 • Назва торговельної мережі, де була здійснена покупка;
 • Номер чеку;
 • Дата покупки;
 • Час покупки.

5.2.2.2. Організатор та Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть анулювати реєстрацію чека Учасника у випадку, якщо зареєстрований чек не відповідає критеріям, вказаним у п. 5.2.2. даних правил.

5.2.2.3. Організатор та Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть анулювати реєстрацію чека Учасника у випадку, якщо Учасником під час реєстрації чека не були заповнені усі інформаційні поля, вказані у п. 5.2.2.1 даних правил.

5.3. Протягом однієї доби Учасник Акції за допомогою одного номеру мобільного телефону може зареєструватись для участі в Акції не більше 5 (п’яти) разів. Провести наступні реєстрації можливо буде наступної доби.

5.4. Протягом Загального строку проведення Акції Учасник Акції може здійснити не більше 100 (ста) реєстрацій у Другому етапі проведення Акції. У випадку, якщо Учасником за весь період проведення Акції було проведено 100 (сто) реєстрацій з одного мобільного номеру, то подальша реєстрація з використанням такого мобільного номеру стає неможливою (номер Учасника блокується). Розблокування номеру здійснюється на підставі відповідного прохання Учасника, яке було направлене на пошту Виконавця Акції, зазначену у п. 7.9 даних Правил.

5.5. Право на отримання Щомісячних подарунків під час Другого етапу Акції набувають:

5.3.1. Учасники – власники котів, які згідно з даними Правилами визначені шляхом випадкової вибірки шляхом випадкової вибірки за допомогою комп’ютерної програми найактивнішими Учасниками  Акції, для отримання Щомісячних подарунків.

 

6. Порядок визначення найактивніших Учасників та отримання Подарунків.

6.1. Порядок отримання Гарантованих подарунків Першого етапу Акції.

6.1.1. Право на отримання Гарантованих подарунків мають перші 90 000 (дев’яносто тисяч) Учасників, що відповідають вимогам п. 5.1. цих Правил.

6.1.2. Відправка Гарантованих подарунків здійснюється Виконавцем на поштову адресу Учасника, вказану під час реєстрації на Сайті Акції.

6.1.3. Відправка Гарантованих подарунків здійснюється шляхом відправки конвертів або посилок національним оператором поштового зв’язку України - АТ «Укрпошта». Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за подарунок після його передачі перевізнику.

6.1.4. Учасник, що отримав Гарантований подарунок,  може продовжувати брати участь в акції для отримання Подарунків Другого етапу.

6.1.5. Кожен Учасник має право на отримання одного Гарантованого подарунку Першого етапу Акції за своїми ідентифікаційними даними (ПІБ, номер телефону та поштовою адресою отримання подарунку).

6.2. Порядок отримання Щоденних подарунків Другого етапу Акції.

6.2.1. Визначення найактивніших Учасників для вручення подарунків відбувається щодня, починаючи з 15 вересня 2020 року. Визначення найактивніших учасників відбувається щоденно до 16:00 за попередній календарний день.

6.2.2. Для визначення найактивніших Учасників, що отримають щоденні подарунки Другого етапу Акції формується база з Учасників Акції, що виконали умови п. 5.2.1 або 5.2.2 цих Правил.

6.2.3. Визначення відбувається серед баз зареєстрованих чеків Учасниками, вказаних в п. 6.2.2 шляхом випадкової вибірки за допомогою комп’ютерної програми у вигляді формування списку з з 1 (одного) основного учаснику, що набув право на отримання Щоденного подарунку, та 1 (одного) резервного учасника.

6.2.4. Після проведення визначення найактивніших Учасників Виконавець зобов’язується опублікувати списки Учасників, що набули право на отримання Щоденних подарунків Другого етапу Акції на Сайті Акції.

6.2.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з Учасниками для уточнення ідентифікаційних та поштових даних для відправки Щоденного подарунку. У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту визначення, найактивніший Учасник не відповів, право на отримання Подарунку переходить наступному резервному Учаснику зі списку.

6.2.6. Вручення Щоденних подарунків відбувається протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів, з моменту публікації результатів на сайті. 

6.2.7. Учасник зобов’язаний зберегти оригінал фіскального чека, що підтверджує придбання Акційної продукції в період проведення Акції, до закінчення Акції

6.3. Порядок отримання Щотижневих подарунків Другого етапу Акції.

6.3.1. Визначення найактивніших Учасників для вручення подарунків відбувається щопонеділка, починаючи з 21 вересня 2020 року до 16:00.

6.3.2. Для визначення найактивніших Учасників, що отримають щотижневі подарунки Другого етапу Акції формується база з Учасників Акції, що виконали умови п. 5.2.1 або 5.2.2 цих Правил.

6.3.3. Визначення відбувається серед баз зареєстрованих чеків Учасниками, вказаних в п. 6.2.2 шляхом випадкової вибірки допомогою комп’ютерної програми у вигляді формування списку з 10 (десяти) основних учасників, що набули право на отримання Щотижневого подарунку, та 3 (трьох) резервних учасників.

6.3.4. Після проведення визначення найактивніших Учасників Виконавець зобов’язується опублікувати списки Учасників що набули право на отримання Щотижневих подарунки Другого етапу Акції на Сайті Акції.

6.3.5. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 48 годин в телефонному режимі контактує з Учасниками для уточнення ідентифікаційних та поштових даних для відправки Щотижневого подарунку. У випадку, якщо протягом 48 годин з моменту визначення, найактивніший Учасник не відповів, право на отримання Подарунку переходить наступному резервному Учаснику зі списку.

6.3.6. Вручення Щотижневих подарунків відбувається протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів, з моменту публікації результатів на сайті. 

6.3.7. Учасник зобов’язаний зберегти оригінал фіскального чека, що підтверджує придбання Акційної продукції в період проведення Акції, до закінчення Акції

6.4. Порядок отримання Щомісячних подарунків Другого етапу Акції.

6.4.1. Визначення найактивніших Учасників для отримання Щомісячних подарунків відбувається у наступні дати:

 • 19 жовтня 2020 року до 16:00;
 • 16 листопада 2020 року до 16:00;
 • 21 грудня 2020 року до 16:00.

6.4.2. Кількість найактивніших Учасників, що набувають право на отримання Щомісячних подарунків, складає 5 (п’ять) осіб для кожної дати визначення найактивніших Учасників.

6.4.3. Для визначення  найактивніших Учасників, для отримання Щомісячних подарунків Виконавець формує базу зареєстрованих чеків серед усіх учасників Другого етапу Акції, що виконали умови п. 5.2.1 або 5.2.2 цих Правил в наступні періоди

 • З 14 вересня 2020 року до 18 жовтня 2020 року включно;
 • З 19 жовтня 2020 року до 15 листопада 2020 року включно;
 • З 16 листопада 2020 року до 20 грудня 2020 року включно.

6.4.4. Визначення 5 (п’яти) найактивніших учасників відбувається серед баз зареєстрованих чеків шляхом випадкової вибірки за допомогою комп’ютерної програми у вигляді формування списку з 5 (п’яти) основних учасників, що набули право на отримання Щомісячного подарунку, та 5 (п’яти) резервних учасників.

6.4.5. Після проведення визначення Виконавець зобов’язується опублікувати списки найактивніших Учасників, що набули право на отримання Щомісячних подарунків на Сайті Акції протягом 4 (чотирьох) годин.

6.4.6. Після публікації результатів представник Виконавця протягом 24 годин в телефонному режимі контактує з особою, що має право отримати  Щомісячний подарунок, для уточнення часу та місця вручення Щомісячного подарунку. У випадку, якщо протягом 24 годин з моменту визначення, Учасник не відповів, право на отримання подарунку переходить наступному резервному учаснику зі списку.

6.3.7. Учасник, який отримав право на одержання Щомісячного подарунку, направляє Виконавцю Акції на адресу електронної пошти: sp@2seeenergy.com, або поштою за адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудренка, оф.312, копії (скан-копії) таких документів:

 • копію (скан-копію) дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного документа, який підтверджує громадянство України);
 • копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли учасник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті);
 • копію (скан/фото) чеку який визначений як переможний.

Учасник Акції, який став претендентом на отримання Щомісячного подарунку зобов'язаний надати Організатору або Виконавцю на їх запит оригінал чеку, який за результатами проведення відповідного визначення став переможним.

6.5. Виконавець має право відмовити Учаснику у врученні Щомісячного подарунку у випадку ненадання учасником Акції, який згідно з цими Правилами набув права на отримання відповідного подарунку, документів, визначених п. 6.3.6 цих Правил, надання неповної та недостовірної інформації про себе, а також не надання іншої інформації та документів, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Право на отримання подарунку не може бути передано учасником Акції третій особі.

6.7.  Виконавець та (або) Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу (або відмовляти у видачі подарунку (-ів) Учаснику Акції у випадку, якщо такий учасник порушив положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України

6.8. У разі відмови Учасника від отримання Подарунку, право на отримання Подарунку переходить наступному учаснику зі списку.

6.9. Витрати на доставку Подарунків оплачує Виконавець.

 

7. Інші умови.

7.1. Організатор Акції та (або) Виконавець залишає за собою право використовувати персональні дані (ПІБ, поштова адреса, номер мобільного телефону) Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, виключно в цілях комунікації з учасниками з ціллю контролю якості проведення Акції та отримання учасниками подарунків.

7.2. Строк зберігання Виконавцем зібраних за час проведення Акції персональних даних по закінченню Акції складає 3 місяці.

7.3. Дані Правила Акції розміщуються на Сайті Акції.

7.4. Організатор Акції залишає за собою право вносити зміни в дані Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на Сайті Акції.

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

7.6. Організатор Акції та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.7. Організатор Акції та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Подарунків.

7.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що повідомляє на Сайт Акції.

7.9. Учасники Акції можуть отримувати та надавати додаткову інформацію щодо Правил проведення Акції шляхом написання листів на e-mail Виконавця: sp@2seeenergy.com.

7.10. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за:

7.10.1. не ознайомлення Учасника Акції з даними Правилами;

7.10.2. неотримання/несвоєчасну доставку Подарунку з вини організацій зв'язку, в тому числі кур’єра, Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

7.10.3. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.10.4. неотримання відповідного Подарунку, що сталося не з вини Організатора Акції та (або) Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.10.5.  якість надаваних перевізником та (або) кур’єрською службою своїх послуг;

7.10.6. використання Подарунків після їх одержання Учасниками.7.10.7. достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.11. Беручи участь в Акції, Учасники зокрема, підтверджують:

7.11.1. свою згоду на обробку, зберігання, передачу а також використання у інший спосіб Організатором Акції та (або) Виконавцем персональних даних Учасника Акції (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, телефон, e-mail тощо), (надалі – «Персональні дані») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. № 2297-VІ (зі змінами та доповненнями), на включення Персональних даних до баз персональних даних, володільцем якої є Організатор Акції та (або) Виконавець включаючи та не обмежуючись, дає свою безумовну згоду на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (крім використання в рекламі) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, а також  згоду на обробку Персональних даних у будь-який інший спосіб на розсуд Організатора Акції для цілей інформування Учасника про товари, акції, вивчення ринку, споживчого попиту, збору та обробки статистичної інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших досліджень, залучення уваги споживачів до Продукції тощо. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та (або) Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст .ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.11.2. що вони ознайомились і погоджуються дотримуватись даних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором Акції, Виконавцем згідно з даними Правилами. представнику Організатора Акції, який повинен засвідчити отримання повідомлення своїм підписом.

7.12. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником і оплачується ним самостійно за власний рахунок. Всі Учасники самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.13. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.14. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.15. Організатор Акції не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з роботою Сайту Акції.

7.16. У разі невизначеності, нечіткості окремих положень цих Правил, або суперечності між окремими положеннями цих Правил, ці Правила тлумачяться на користь Організатора Акції.